• Tiếng Việt
  • English
Viet Nhat Plastic
Sóng nhựa - Pallet nhựa chất lượng cao
Viet Nhat Plastic
Sóng nhựa - Pallet nhựa chất lượng cao
Viet Nhat Plastic
Sóng nhựa - Pallet nhựa chất lượng cao
Viet Nhat Plastic
Sóng nhựa - Pallet nhựa chất lượng cao
Sóng nhựa hở
Sóng nhựa hở
Sóng nhựa BÍT
Sóng nhựa BÍT
Pallet Nhựa
Pallet Nhựa
Chậu hoa nhựa
Chậu hoa nhựa

Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

aaaa
25 năm
hình thành & phát triển
aaaa
300000 m 2
diện tích xưởng & kho bãi
aaaa
1000 +
nhân viên có tay nghề & trình độ