Sức hút của ngành nhựa năm 2018

Giai đoạn 2010 – 2017, ngành nhựa là ngành công nghiệp có mức độ tăng trưởng cao của Việt Nam, xếp thứ 3 sau ngành viễn thông và dệt may. Những sản phẩm nhựa công nghiệp có tốc độ tăng trưởng gần 100%. Bởi vậy, ngành nhựa được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng cho việc phát triển trong những năm tới. Với nền kinh tế hội nhập vao như VIệt Nam, ngành nhựa đã tận dụng tối đa lợi thế, xuất khẩu tới hơn 159 thị trường kinh tế trên thế giới.

Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành sản xuất nhựa hưởng lợi rất nhiều, với những hiệp định thương mại tư do Việt Nam – Liên minh châu Âu( EVFTA), hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hiệp định đối tác kinh tế toán diện khu vực (RCEP). Cụ thể sản phẩm nhựa Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước trong hiệp nghị, có thể được giảm từ 5% xuống 0%. Thúc đẩy toàn diện năng lực cạnh tranh với các công ty nhựa bản địa.

Ngành nhựa trong nước có mức độ tăng trưởng từ 16-18% mỗi năm, đây là mức tăng trưởng ấn tượng, thuộc nhóm ngành phát triển mạnh mẽ nhất.

Hạn chế ngành nhựa về nguyên vật liệu

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành nhựa trong những năm gần đây chủ yếu vẫn được biết đến như một ngành kinh tế kỹ thuật vè gia công chất dẻo vì phải nhập khẩu 80% nguyên vật liệu. Năm 2017, ngành nhựa cần tới 3,5 triệu tấn nguyên vật liệu đầu vào chưa kể nguyên vật liệu hóa phụ trợ khác, trong khi khả năng trong nước chỉ đáp ứng gần 900000 tấn nguyên liệu và hóa chất phụ gia.

About the Author

Related Post

Thông tin tư vấn
Hỗ trợ