sóng cá công nghiệp

Sóng nhựa đựng cá

Công việc đánh bắt thủy hải sản là nguồn thu nhập chủ lực cho người dân miền biển Việt Nam,hằng ngày một lượng lớn thủy hải sản được đánh bắt và di chuyển vào bờ để phân phối đến nhiều địa điểm khác nhau, chính vì vậy ngư dân cần phải có một công cụ…