Việc cấm nhập nhựa phế liệu từ Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến ngành nhựa Việt Nam năm 2018

Trung Quốc hiện là nước sản xuất nhựa lớn nhất thế giới (xét cả nguyên liệu nhựa và sản phẩm nhựa). Tốc độ luôn giữ được nhịp tăng, bởi nhu cầu tăng cao của những nhà sản xuất ô tô, điện thoại di động và bao bì thực phẩm, những ngành có mức tiêu thụ…